8. Omaishoitajuus ja itsehoito

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 8. Omaishoitajuus ja itsehoito

a) Selvitä, mitä tarkoittaa käsite omaishoitaja.

b) Etsi tietoa mitkä tekijät edistävät ja mitkä tekijät estävät omaishoitajan hyvinvointia? Tee luettelo tai kuvio.

c) Mitä palveluja omaishoitaja voi saada kaupungilta ja eri järjestöistä (esim. omaiset ja läheiset -liitto ry www.omaishoitajat.fi)

d) Mitä omaishoitolakiin on kirjattu omaishoidosta (omaishoitajan vapaat, hoitopalkkio, muut palvelut, eläke, verot)? Miten laki toteutuu Vantaalla? Katso myös jonkun muun kunnan internet-sivuilta, löydätkö eroja?

e) Kuka voi saada omaishoidon tukea?

f) Miten Vantaalla haetaan omaishoidon tukea? Miten prosessi etenee?

g) Selvitä, mitä tarkoittaa itsehoidon käsite (tai omahoito).

h) Miten ohjaisit Koivukylässä asuvaa kotihoidon asiakasta Vantaan kaupungin tarjoamaan virike-/päivätoimintaan?

i) Pohdi: panostaako yhteiskunta riittävästi omaishoitoon?

Päivitetty: 24.07.2016