9. Hoitotyön erityisongelmien havainnointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 9. Hoitotyön erityisongelmien havainnointi

a) Selvitä esim. Diabetesliiton sivuilta mitä tarkoittaa neuropatia ja mitä se voi aiheuttaa sekä miten tutkit diabeetikon jalat. Mitkä ovat diabeettisen jalkahaavan hoito-ohjeet?

b) Lue Marjo Taittosen "Päihteitä käyttävän ikäihmisen kohtaaminen kotihoidossa" -Pro Gradu tutkielmasta hoitajien pohdintaa ja tutkijan kommentteja päihteitä käyttävän kotihoidon asiakkaan kohtaamisesta itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Tee näistä kooste ja oma pohdinta. Jos kiinnostaa lue toki vaikka koko tutkimus!

c) Selvitä, mitä tarkoittavat päihdeongelmaisen asiakkaan palvelut, kotikatko ja puheeksi ottaminen sekä Audit-testi ja mini-interventio.

Päivitetty: 16.11.2016