Arviointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » Arviointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan keskeisimpinä tavoitteina on oppia

  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kotona asuvan asiakkaan hoitoa ja palvelua ottaen huomioon asiakkaan voimavarat ja osallisuuden
  • havainnoimaan kotona asuvan asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn muutoksia ja ehkäisemään niitä heikentäviä tekijöitä
  • ohjaamaan ja tukemaan kotona asuvaa asiakasta ja hänen läheisiään erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemisessa ja käytössä
  • ohjaamaan ja tukemaan kotona asuvaa asiakasta hoitopolun eri vaiheissa ja toteuttamaan kotona asuvan asiakkaan lääkehoitoa.

Käy tutustumassa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osaan ja sen ammattitaitovaatimuksiin.

Vanhusten kotihoito ja huolenpito (15 osp) on osaamisalaopintoihin kuuluva valinnainen tutkinnon osa. Edeltävinä opintoina on oltava vähintään suoritettuna Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa.

Vanhusten kotihoito ja huolenpito -verkkototeutus sisältää tämän tutkinnon osan tietosisällön kokonaisuudessaan. Lisäksi tutkinnonosaan sisältyy opiskelua työssäoppien kotihoidossa tai palvelutalossa.

Kun koko sisältö, Vanhusten kotihoito ja huolenpito -verkkototeutus, on opiskeltu ja lääkehoito, lääkelaskut ja hoitosuunnitelma-aineistokoe on suoritettu hyväksytysti sekä työssäoppimisessa on osoitettu riittävä osaaminen, kirjataan nämä kokonaisuudet suoritusmerkinnällä S.

Opintokortissa suoritukset näkyvät nimikkeillä Lääkehoito kotihoidossa, Voimavaralähtöinen ja kuntouttava kotihoito sekä Asiakkaana kotihoidossa.

Päivitetty: 09.11.2016