11. Lääkehoito kotihoidossa

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 11. Lääkehoito kotihoidossa

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO
LÄÄKEHOITO KOTIHOIDOSSA

Selvitä jokaisen alla olevan casen kohdalta seuraavat asiat. Etsi tietoa esim. seuraavilta internetsivuilta: www.terveysportti.fi ja www.laakeinfo.fi

  1. Vaikuttava aine
  2. Mihin lääkeaineryhmään ko. lääkeaine kuuluu
  3. Mihin käyttötarkoitukseen lääke on määrätty
  4. Lääkkeen mahdolliset haitta-ja sivuvaikutukset
  5. Tarkista lääkkeiden yhteensopivuus ja haittakuorma jokaisen casen kohdalta (terveysportti.fi - lääkeinteraktiot ja haitat)
  6. Selvitä myös mihin vuorokauden aikaan kyseinen lääke tulisi antaa.
  7. Selvitä lääkelistojen perusteella mitä kyseiset henkilöt sairastavat.
  8. Lääkkeen sopivuus ikääntyneelle FIMEAn Lääke 75+ -tietokannasta. Merkitse lääke tietokannan ilmoittamalla värillä.

HUOM! Lue jokaisesta lääkkeestä seuraavat asiat: säilytys, hävitys, käsittely, seuranta, raportointi- ja kirjaaminen. Kirjoita vastaukseesi normaalista poikkeavat tiedot.

Etsi tietoa esim. seuraavilta internetsivuilta: www.terveysportti.fi ja www.laakeinfo.fi
1. case
• Donepezil Orion 10mg, 1x1
• Ebixa 10mg, 1x1
• Marevan, listan mukaan

2. case
• Para-Tabs Orion 1g, 1x3
• Citalopram Orion 10mg, 1tabletti
• Trexan 2,5mg, 1 tabletti kerran viikossa

3. case
• Kalcipos D 500mg/400 IE, 1x2
• Bonviva 150mg, 1 tabletti kerran kuukaudessa
• Metforem 500mg, 1x2
• Tarv. Novorapid injektioneste liuos 100 U/ml, 2 yksikköä jos verensokeri on yli 15mmol/l

Päivitetty: 23.05.2017