Opiskeluprosessi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » Opiskeluprosessi

TERVETULOA MUKAAN!
Kun haluat opiskella Vanhusten kotihoito ja huolenpito tutkinnonosan verkkototeutusta, ota yhteys vastaavaan opettajaan.
Yhteystiedot ovat:

Terhi Pesonen  terhi.pesonen@eduvantaa.fi tai
Outi Laitala  outi.laitala@eduvantaa.fi

Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin.

Eteneminen:

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osa ennen Vanhusten kotihoidon ja huolenpidon tutkintotilaisuutta tai ammattiosaamisen näyttöä. Opinnot suoritetaan joko kokonaan verkko-opiskeluna tai opettajan ohjeiden mukaan osana lähiopetusta. Verkkototeutuksen tehtävät löydät tehtäväosiosta. Tehtävien tekemiseen tarvitset työpaikkaohjaajan ohjausta.

Tämä verkkototeutus on jaettu 12 teemaan, joiden alta löydät kuhunkin teemaan liittyvät tehtävät. Teemat löytyvät Opiskelijalle-valikosta. Kun olet saanut yhden teeman tehtävät tehtyä voit palauttaa ne Fronteriin Vanhusten kotihoito ja huolenpito verkkokurssin huoneeseen palautuskansioon tai muuhun sovittuun paikkaan. Palautuskansiot on nimetty samojen teemojen mukaan.

Vanhusten kotihoito ja huolenpito verkkototeutuksen tehtävien lisäksi osallistut lääkehoidon, lääkelaskujen ja hoitosuunnitelma -aineistokokeeseen sekä valmistaudut tutkintotilaisuuteen tai ammattiosaamisen näyttöön työssäoppimisjaksolla kotihoidossa tai palvelutalossa. Ota yhteyttä opettajaasi kun haluat osallistua kokeisiin.

 

Päivitetty: 18.01.2017