Arviointi

Sosiaalipalveluiden ohjaus » Arviointi
www.pixabay.com
www.pixabay.com

 

Käy tutustumassa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Vanhustyö -tutkinnon osaan ja sen ammattitaitovaatimuksiin.

Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana  on pakollisen Vanhustyö -tutkinnon osan (50 osp) sisältö.

Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana -verkkototeutus on osa sisältöä, johon kuuluu myös lähiopetusta opettajan ohjeen mukaan. Lähiopetus arvioidaan erikseen. Kun koko sisältö: Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana on opiskeltu, se kirjataan suoritusmerkinnällä S.

Verkkototeutuksen tavoitteet on saavutettu, kun:

1. Olet pohtinut omaa vanhuskäsitystäsi ja asiakkaan elämänhistorian merkitystä hänen nykyisessä elämäntilanteessa, olet tutustunut asiakkaan sosiaalisiin vanhenemismuutoksiin ja niiden merkitykseen hänen arjessaan.

2. Olet oppinut tunnistamaan asiakkaiden sosiaalisia ongelmia ja puuttumaan niihin tunnistamalla tärkeimpiä sosiaalipalveluita yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana -opinnoissa keskitytään Vanhustyö -tutkinnon osan seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

Opiskelija osaa:

  • edistää vanhuksen elämänlaatua ottaen huomioon hänen ainutlaatuisen elämäntilanteensa ja elämänhistoriansa
  • ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään sosiaalisissa ongelmissa sekä erilaisisten palveluiden hakemisessa ja käytössä
  • työskennellä yhteistyössä muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa

Päivitetty: 25.06.2016