Ohjeet verkko-opetukseen

Sosiaalipalveluiden ohjaus » Ohjeet verkko-opetukseen

Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana

Lähihoitaja vanhuksen sosiaalipalveluiden ohjaajana kuuluu vanhustyön tutkinnon osaan. Verkkototeutus kattaa vain osan kyseisestä sisällöstä. Verkkototeutuksen lisäksi opiskelijoilla on lähiopetusta. Se arvioidaan erikseen.

Verkkototeutus on suunnattu erityisesti oppisopimusopiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Verkkototeutuksen voivat tehdä myös muut opiskelijat osana opintojaan.

Hyväksytty tutkinnon osan osasuoritus arvioidaan merkinnällä S (suoritettu), kun opiskelija on osallistunut lähiopetukseen ja opiskellut verkkototeutuksen sisällöt.

TYÖSKENTELYTAPA

Työskentelytapana on lähiopetukseen ja verkkototeutukseen osallistuminen. Verkkototeutus sisältää itsenäistä opiskelua ja yhteistoiminnallista oppimista ryhmässä.

Opinnot voi suorittaa yksin, mutta oppimisprosessille olisi parempi yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisella opiskelulla on tärkeä rooli opiskelussa. Yhdessä vaihdetaan kokemuksia ja jokaisen opiskelijan osallistuminen keskusteluun on edellytys sisällön valmistumiselle.

Ensimmäisessä tapaamisessa on hyvä päättää yhdessä pelisäännöt yhteistoiminnallisesta tavasta toimia. Kannattaa myös keskustella kuvaus- ja haastatteluluvista ja asiakkaiden tunnistetietojen muuttamisen tärkeydestä.

Lue ja tutustu opiskelijoille tehtyyn ohjeistukseen (Etusivu, Opiskeluprosessi, Arviointi).

Päivitetty: 25.06.2016