Opiskeluprosessi

Sosiaalipalveluiden ohjaus » Opiskeluprosessi
www.pixabay.com
www.pixabay.com

TERVETULOA MUKAAN

Opinnot suoritetaan verkko-opiskeluna. Alussa pidetään kuitenkin lähitapaaminen, jossa tapaat ryhmäsi ja opettajasi sekä tutustut kurssin työtapoihin ja tehtäviin. Ensimmäinen tapaaminen on tärkeä.

Verkkototeutuksen tehtävät löydät Opiskelijalle-valikosta.

Palauta tehtävä 1 ryhmän yhteiselle oppimisalustalle, jossa aiheesta keskustellaan. Keskusteluun osallistuminen on osa tehtävää. Tehtävä 2 on yksilötehtävä, palauta tuotos sovitulle oppimisalustalle. Opettaja arvioi tehtävän. Tee ensin tehtävä 1 ja sen jälkeen tehtävä 2. Etene tehtävien ohjeiden mukaisesti. Tehtäviin tarvitset myös työpaikkaohjaajaa ja muita asiantuntijoita.

Päivitetty: 25.06.2016