Tehtävä 1: Elämäkertahaastattelu

Sosiaalipalveluiden ohjaus » Tehtävä 1: Elämäkertahaastattelu

Elämäkertahaastattelu, vanhuskäsitykset ja sosiaaliset vanhenemismuutokset

Tehtävän tavoitteena on tutustua elämäkerralliseen työmenetelmään lähihoitajan yhtenä työmuotona. Tavoitteena on myös tutustua erilaisiin vanhuskäsityksiin ja sosiaalisiin vanhenemismuutoksiin peilaamalla asiakkaan elämäntarinaa.

Tehtävän avulla opit pohtimaan omaa vanhuskäsitystäsi sekä perustelemaan toimintaasi sen pohjalta. Opit perustelemaan elämänhistorian merkitystä asiakkaan nykyisessä elämäntilanteessa. Opit myös perustelemaan toimintasi ja ratkaisusi tiedolla sosiaalisten vanhenemismuutosten vaikutuksista vanhuksen elämään.

Tehtävä

1. Etsi internetistä tietoa hakusanalla: sosiaaliset vanhenemismuutokset ja erilaiset vanhuskäsitykset. Vaihtoehtoisesti voit tutustua opettajan antamaan materiaaliin oppimisympäristössä, kirjaan Erikoistu vanhustyöhön tai muuhun alan kirjallisuuteen.

2. Tutustu elämäkerrallisuuteen ja elämäkertahaastatteluun Muistatko – oppaan avulla.

3. Valitse työpaikkasi asiakas, jota pystyt haastattelemaan. Muista luvat! Muista vaitiolovelvollisuus eli älä mainitse työpaikkaasi tai työntekijöiden/asiakkaiden nimiä. Älä kuvaa työpaikkaa tai asiakasta niin yksityiskohtaisesti, että se olisi tunnistettavissa.

4. Laadi omat haastattelukysymyksesi haastateltavalle. Liitä keskusteluun kysymykset vanhuksen ikääntymisen kokemuksesta ja sosiaalisista vanhenemismuutoksista.

5. Haastattele valitsemaasi asiakasta. Kirjaa vastaukset paperille tai äänitä tai videoi haastattelu. Palauta haastattelu ryhmän yhteiselle oppimisalustalle, jota muut opiskelijat seuraavat opettajan ohjeen mukaan.

6. Pohdi asiakkaan vastausten pohjalta, miten voit huomioida elämänhistoriaa asiakkaan kohtaamisessa, hoidossa ja huolenpidossa. Pohdi myös omaa vanhuskäsitystäsi: miten oma vanhuskäsityksesi vaikuttaa asiakkaan kohtaamisessa. Palauta pohdinta ryhmän yhteiselle oppimisalustalle.

7. Käy tutustumassa oppimisalustan keskustelualueella toisten opiskelijoiden tuotoksiin ja osallistu aktiivisesti keskusteluun vähintään kaksi kertaa. Vertailkaa toistenne haastattelemien vanhusten kokemuksia ikääntymisen sosiaalisista vanhenemismuutoksista: mitä eroja/yhtäläisyyksiä löydätte?

Arviointi: Opettaja arvioi tekemäsi haastattelun ja seuraa keskustelua. Arviointiin vaikuttavat haastattelutuotos ja osallistumisaktiivisuus keskustelussa.

Päivitetty: 25.06.2016