Opiskelijalle

Markkinointi » Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan markkinoinnin perusteita!

Markkinointi on yrityksen toiminnan ydintä. Markkinointia on, kun päätetään, millaisia tuotteita ja palveluita yrityksessä tuotetaan ja myydään, miltä ne näyttävät ja miten ne hinnoitellaan. Markkinointia on sekin, kun tutkitaan, mistä löytyvät ostajat tuotteille, ja miten heidät saadaan haluamaan yrityksen tuotteita. Ja kun nämä asiat on selvitetty, päästään myymään: silloin tarvitaan vetävää mainontaa, loistavia asiakaspalvelijoita ja hyviä myyntitaitoja. Myös tämä kaikki on markkinointia!

Tämä markkinoinnin peruskurssi on rakennettu siten, että voit omassa tahdissasi tutustua markkinoinnin tärkeimpiin asioihin. Aloita toimintaympäristö-osasta: siinä tutustut yrityksen toiminnan reunaehtoihin, kuten kysyntään ja kilpailuun. Jatka ostokäyttäytyminen-osaan, ja opiskele perustietoja niistä asioista, joiden perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksiään. Lopuksi voit avata yrityksen työkalupakin, kilpailukeinot-osan. Kilpailukeinot ovat niitä työkaluja, joilla yritys vastaa kilpailuun, houkuttelee asiakkaitaan ja muokkaa tuotteensa houkutteleviksi.

Perustasolla luet tekstit ja teet taidontarkistustehtävät.  Tekstien tummennetut sanat ovat alan termejä, joiden selityksen saat auki näpäyttämällä sanaa.  Taidontarkistustehtävillä voit kokeilla, kuinka hyvin hallitset jo asiat.  A-tehtävät voit tehdä vain kerran, mutta sinun pitää tehdä A-tehtävä  ennen kuin voit tehdä B-tehtävän. Jos saat riittävästi pisteitä  A-tehtävästä, sinun ei tarvitse tehdä B-tehtävää. Jos sinut ohjataan tekemään B-tehtävä, voit tehdä sen niin monta kertaa kuin tarvitset. Tehtävissä pääset etenemään niin että 1. teeman tehtävät pitää olla tehtynä ennen 2. teeman tehtäviä ja 2. teeman tehtävät ennen 3. teeman tehtäviä.  Soveltavalla tasolla selvittelet omaan toimialaasi (esimerkiksi kauppa, terveydenhoito, sosiaaliala, autoala, kädentaidot, ravintola-ala, kauneudenhoito, liikunta jne.) liittyviä asioita, kuten alalla vallitsevaa kilpailutilannetta, ostokäyttäytymistä ja asiakaskuntaa sekä tyypillisiä tuotteita, hinnoittelua ja saatavuusratkaisuja. Jos tähtäät parhaisiin tuloksiin, teet syventävän tason tehtävänä alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa omalle kuvitellulle tai oikeasti aloittavalle yrityksellesi.

Opintopolku 3 osp:

Teema 1 – Toimintaympäristö

Lue ensin osion lukumateriaali ja tee sen perusteella taidontarkastustehtävä A. Muista tulostaa tehtävän tulossivu portfoliotasi varten. Jos sait testistä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään  Oman alan toiminta ympäristöön tutustuminen  -tehtävää tai seuraavaan lukupakettiin. Jos sait alle 70% palaa lukemaan Toimintaympäristö -lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B).

Taidontarkastustehtävä A   (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)

Taidontarkastustehtävä B  (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

Teema 2 – Ostokäyttäytyminen

Lue ensin osion lukumateriaali ja tee sen perusteella taidontarkistustehtävä A. Muista tulostaa tehtävän tulossivu portfoliotasi varten. Jos sait testistä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään  Tutki omaa toimialaa -tehtävää tai seuraavaan lukupakettiin. Jos sait alle 70% palaa lukemaan ostokäyttäytyminen-lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B.

Taidontarkastustehtävä A  (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)

Taidontarkastustehtävä B  (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

 • Syventävä tehtävä   Tutki omaa toimialaasi. Tallenna tehtävä portfolioosi ja siirry sen jälkeen seuraavaan tehtävään.
 • Sovella omaan yritykseen    Tallenna tehtävä portfolioosi. Voit myös käyttää sitä osana liiketaloussuunnitelmaasi.
Teema 3  – Kilpailukeinot – tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä

Lue ensin osion lukumateriaalit ja tee sen perusteella taidontarkistustehtävät. Muista tulostaa tai ottaa näyttökuva tehtävien tulossivuista portfoliotasi varten. Jos sait tehtävästä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään seuraavaa lukutehtävää -tehtävää.  Jos sait alle 70% palaa lukemaan edellinen lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B. Osiossa on neljä lukumateriaalia. Kun olet suorittanut ne kaikki, voit siirtyä tekemään syventävää ja soveltavaa tehtävää

 •  Kilpailukeinot
  • Tuote
  • Hinta
   • Taidontarkastustehtävä A   (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)
   • Taidontarkastustehtävä B    (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)
  • Saatavuus
   • Taidontarkastustehtävä A   (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)
   • Taidontarkastustehtävä B    (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)
  • Markkinointiviestintä
   • Taidontarkastustehtävä A   (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)
   • Taidontarkastustehtävä B    (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

 • Syventävä tehtävä  Tutki omaa toimialaasi Tallenna tehtävä portfolioosi ja siirry sen jälkeen seuraavaan tehtävään.
 • Sovella omaan yritykseen      Tallenna tehtävä portfolioosi. Voit myös käyttää sitä osana liiketaloussuunnitelmaasi.
Termipankki

 

Päivitetty: 17.12.2015