Ostokäyttäytyminen – tutki omaa toimialaasi

Markkinointi » Ostokäyttäytyminen – tutki omaa toimialaasi

Tutki omaa toimialaasi

1. Tutki omaa toimialaasi, ja selvitä seuraavia asioita:

• Millaisia asiakasryhmiä voit tunnistaa omalla paikkakunnallasi?
• Millaiset asiat vaikuttavat yleensä ostopaikan valintaan?
• Millaiset asiat vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen?
Huomaa, että jos toimialasi on kovin laaja, kuten esimerkiksi liiketalous, sinun kannattaa rajata tarkastelusi johonkin osa-alueeseen. Voit tällöin rajata tarkastelun esimerkiksi autokauppaan, ruokakauppaan, vaatekauppaan tms.

2. Mieti, millaisten demografisten tekijöiden avulla voisit kuvailla itseäsi. Tee sitten kollaasi, jossa kuvaat omat demografiset tekijäsi mahdollisimman tarkasti. Käytä kollaasiin joko lehdistä leikattuja tai netistä löydettyjä kuvia, mutta älä käytä sanoja! Jos onnistut hyvin, kollaasin katsoja osaa nimeäsi tietämättä kertoa, millainen ihminen on kollaasin tekijä on.

3. Tutki jotakin omalla toimiallasi toimivaa yritystä, ja selvitä seuraavia asioita:

a. miten se palvelee erilaisia ostajatyyppejä?
b. millaisia kohderyhmiä arvelet sen tavoittelevan?
c. millaisia ostomotiiveja se tarjoaa asiakkailleen?

Päivitetty: 01.04.2016