Ostokäyttäytyminen – sovella omaan yritykseen

Markkinointi » Ostokäyttäytyminen – sovella omaan yritykseen

Sovella omaan yritykseesi

Jatka edellisessä vaiheessa aloittamaasi kuvitellun yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Tutki sitä toimintaympäristöä, jossa yrityksesi tulisi toimimaan. Selvitä nyt ostokäyttäytymiseen liittyviä asioita:

• millaisia asiakasryhmiä paikkakunnallasi voisi olla? Mitkä näistä olisivat sinun yrityksesi kannalta kiinnostavimpia, ja miksi?
• mitä ostokäyttäytymiseen liittyviä asioita sinun on otettava huomioon yrityksesi tuote- ja palveluvalikoimaa suunnitellessasi?

Sovi opettajasi kanssa, missä muodossa raportoit selvitystyösi tulokset. Kirjoita selvityksesi perusteella toinen osa alustavaan liiketoimintasuunnitelmaasi.

Päivitetty: 01.04.2016