Markkinoinnin kilpailukeinot – syventävä tehtävä

Markkinointi » Markkinoinnin kilpailukeinot – syventävä tehtävä

1. Tutki omalla toimialallasi toimivia yrityksiä. Valitse kohteeksesi yksi mielestäsi kiinnostava yritys. Tutki:

• Millaisia tuotteita tai palveluita tämä yritys tarjoaa asiakkailleen?
• Miten yritys hinnoittelee tuotteensa? Pystytkö tunnistamaan sen hinnoittelupolitiikan?
• Kuvaile yrityksen saatavuusratkaisuja.
• Millaista markkinointiviestintää yritys tekee? Mitkä ovat sen tärkeimmät viestintäkanavat?
• Miten asiakkaita palvellaan?
o Jos yrityksellä on toimipaikka, jossa asiakkaat asioivat, käy paikan päällä havainnoimassa palvelua. Miten liikkeeseen tuleva asiakas huomioitiin? Miten hänelle tarjottiin apua, ja miten hänen kysymyksiinsä vastattiin? Auttoiko myyjä ostopäätöksen tekemisessä?
o Jos yritys toimii vain netissä, millaista asiakaspalvelua siellä on saatavilla?
Sovi opettajasi kanssa, missä muodossa raportoit selvitystyösi tulokset.

Päivitetty: 01.04.2016