Arviointi

Markkinointi » Arviointi

Tämän verkkomateriaalin avulla voit opiskella 1-3 osaamispistettä Markkinointia. Markkinointi on valinnainen opinto. Se kuuluu Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen tutkinnon osaan, Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueeseen.

Osa-alueen jakaminen/Sisällöt:

  • Tuloksellinen liiketoiminta
  • Markkinointi
  • Nuori yrittäjä NY-toiminta 5 osp
  • Palveluja kotiin

 

Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen (0-5 osp) 0saamistavoitteet:

Opiskelija:

  • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
  • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
  • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
  • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään

Tässä verkkototeutuksessa voit opiskella tummennetut osaamistavoitteet.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: Yrittäjyys ja yritystoiminta.

 

 

Päivitetty: 06.04.2016