Oppimisprosessi

Markkinointi » Oppimisprosessi

Tervetuloa opiskelemaan markkinoinnin perusteita!

Ohjaava opettaja: Marisa Köngäs (marisa.kongas@mercuria.fi)

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajasi auttavat sinua myös. Ole yhteydessä heihin, jollet saa ohjaavaa opettajaa kiinni.

Markkinointi on yrityksen toiminnan ydintä. Markkinointia on, kun päätetään, millaisia tuotteita ja palveluita yrityksessä tuotetaan ja myydään, miltä ne näyttävät ja miten ne hinnoitellaan. Markkinointia on sekin, kun tutkitaan, mistä löytyvät ostajat tuotteille, ja miten heidät saadaan haluamaan yrityksen tuotteita. Ja kun nämä asiat on selvitetty, päästään myymään: silloin tarvitaan vetävää mainontaa, loistavia asiakaspalvelijoita ja hyviä myyntitaitoja. Myös tämä kaikki on markkinointia!

Miten opiskelet

Tämä markkinoinnin perusteet -opinnot on rakennettu siten, että voit omassa tahdissasi tutustua markkinoinnin tärkeimpiin asioihin. Aikaa koko materiaalin suorittamiseen on varattu yhden jakson verran. Aloita yrityksen toimintaympäristö-teemasta: siinä tutustut yrityksen toiminnan reunaehtoihin, kuten kysyntään ja kilpailuun. Jatka ostokäyttäytyminen-teemaan, ja opiskele perustietoja niistä asioista, joiden perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksiään. Lopuksi voit avata yrityksen työkalupakin, kilpailukeinot-teemaan. Kilpailukeinot ovat niitä työkaluja, joilla yritys vastaa kilpailuun, houkuttelee asiakkaitaan ja muokkaa tuotteensa houkutteleviksi.

Voit suorittaa 1-3 osaamispistettä valintasi mukaan. Jos haluat oppia vain yhden osaamispisteen verran,  luet tekstit ja teet taidontarkistustehtävät. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa yhden osaamispisteen, tekemällä yhden teeman kaikki kolme tehtävää. Tällä verkkosovelluksen avulla voit suorittaa enintään kolme osaamispistettä.

Tekstien tummennetut sanat ovat alan termejä, joiden selityksen saat auki näpäyttämällä sanaa.  Taidontarkistustehtävillä voit kokeilla, kuinka hyvin hallitset jo asiat.  A-tehtävät voit tehdä vain kerran, mutta sinun pitää tehdä A-tehtävä,  ennen kuin voit tehdä B-tehtävän. Jos saat riittävästi pisteitä  A-tehtävästä, sinun ei tarvitse tehdä B-tehtävää. Jos sinut ohjataan tekemään B-tehtävä, voit tehdä sen niin monta kertaa kuin tarvitset. Tehtävissä pääset etenemään niin että teeman teoriatehtävät pitää olla tehtynä ennen soveltavia tehtäviä.  Soveltavissa tehtävissä selvittelet omaan toimialaasi (esimerkiksi kauppa, terveydenhoito, sosiaaliala, autoala, kädentaidot, ravintola-ala, kauneudenhoito, liikunta jne.) liittyviä asioita, kuten alalla vallitsevaa kilpailutilannetta, ostokäyttäytymistä ja asiakaskuntaa sekä tyypillisiä tuotteita, hinnoittelua ja saatavuusratkaisuja.  Parhaisiin tuloksiin pääset kun teet syventävät soveltavat tehtävät ja samalla teet alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa omalle kuvitellulle tai oikeasti aloittavalle yrityksellesi.

Opintopolku 3 osp 

Teema 1 -Yrityksen toimintaympäristö

Lue ensin osion lukumateriaali ja tee sen perusteella taidontarkastustehtävä A. Muista tulostaa tehtävän tulossivu portfoliotasi varten. Jos sait testistä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään  Oman alan toiminta ympäristöön tutustuminen  -tehtävää tai seuraavaan lukupakettiin. Jos sait alle 70% palaa lukemaan Toimintaympäristö -lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B).

Taidontarkastustehtävä A   (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)

Taidontarkastustehtävä B  (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

 

Teema 2 - Ostokäyttäytyminen

Lue ensin osion lukumateriaali ja tee sen perusteella taidontarkistustehtävä A. Muista tulostaa tehtävän tulossivu portfoliotasi varten. Jos sait testistä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään  Tutki omaa toimialaa -tehtävää tai seuraavaan lukupakettiin. Jos sait alle 70% palaa lukemaan ostokäyttäytyminen-lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B.

Taidontarkastustehtävä A  (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)

Taidontarkastustehtävä B  (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

 

Teema 3 - Markkinoinnin kilpailukeinot

Lue ensin osion lukumateriaali ja tee sen perusteella taidontarkistustehtävä A. Muista tulostaa tehtävän tulossivu portfoliotasi varten. Jos sait tehtävästä 70% tai enemmän oikein voit siirtyä tekemään   XXXX  -tehtävää.  Jos sait alle 70% palaa lukemaan Kilpailukeinot -lukumateriaali ja tee taidontarkastustehtävä B.

Taidontarkastustehtävä A  (Tämän tehtävän voit tehdä vain kerran)

Taidontarkastustehtävä B   (Tee tämä tehtävä, jos et saanut riittävästi pisteitä edellisestä tehtävästä. Tämän tehtävän voit tehdä useamman kerran.)

TERMIPANKKI

 

Päivitetty: 01.04.2016