Teema 3: Markkinoinnin kilpailukeinot

Markkinointi » Teema 3: Markkinoinnin kilpailukeinot

Teema 3  - Markkinoinnin kilpailukeinot

Jotta yritys voisi menestyä oman toimialansa markkinoilla, sen täytyy pärjätä kilpailussa toisia yrityksiä vastaan. Riippumatta siitä, onko kyseessä pieni omistajavetoinen yritys tai kansainvälinen globaali ketju, yrityksessä valitaan keinot, joilla se taistelee omasta markkinaosuudestaan. Näitä eri keinoja kutsutaan markkinoinnin kilpailukeinoiksi. Erityyppisissä yrityksissä keinojen tärkeys ja painotus vaihtelee ja jokaisen yrityksen omaa yhdistelmää kilpailukeinoista kutsutaan markkinointimixiksi.

Kun yritys mainostaa uutuuksiaan ja tarjouksiaan, se pyrkii luomaan myönteisen kuvan itsestään ja houkuttelemaan asiakkaita hankkimaan myymiään tuotteita ja palveluita. Ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä tämä ei kuitenkaan onnistu. Yrityksen on myös oltava helposti saavutettavissa ja sen luoman palveluympäristön houkutteleva, jotta asiakkaat palaavat takaisin hankkimaan sen tarjoamia tuotteita ja palveluita. Pysyäkseen ajan hermolla ja kilpailukykyisenä, yrityksen tulee jatkuvasti tarkkailla sen kilpailuympäristössä tapahtuvia muutoksia ja kilpailijoiden tekemiä uudistuksia omiin konsepteihinsa liittyen. Asiakkaiden ja muiden kohderyhmien tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen onkin yrityksen menestyksen elinehto.

Yrityksen käyttämiä markkinoinnin kilpailukeinoja kutsutaan 7P -malliksi niiden alkuperäisten, englanninkielisten nimien mukaan. Niitä ovat:

  • Tuote ja tarjooma (Product)
  • Hinta (Price)
  • Saatavuus (Place)
  • Markkinointiviestintä (Promotion)
  • Henkilöstö ja asiakaspalvelu (People)
  • Toimintaprosessit (Processes)
  • Yritysympäristö (Physical evidence)

Yrityksen myymien tuotteiden ja palvelujen yhdistelmää kutsutaan tarjoomaksi. Mitä paremmin yritys kykenee erilaistamaan eli differoimaan tuotteitaan vastaavista kilpailijoiden tuotteista, sitä helpompi sen on erottua markkinoilla. Yritys voi esimerkiksi kehittää tuoteinnovaatioita ja pyrkiä siten houkuttelemaan edelläkävijöitä asiakkaakseen tai se voi nopeuttaa toimintaprosessejaan niin, että kiireisimmätkin asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun täsmällisyydestä ja nopeudesta. Kilpailukeinojen merkitys ja painotus saattaa vaihdella suuresti liiketoiminnan eri vaiheessa – kun kansainvälinen ketju on rantautumassa uuden maan markkinoille, hinnan merkitys voi korostua lanseerauksen yhteydessä. Vakinaistettuaan asemansa muiden toimijoiden joukossa se voi keskittyä kehittämään mielikuvaansa asiakkaiden silmissä laadukkaiden tuotteiden tai upeiden toimitilojensa kautta.

Kilpailukeinojen käyttö voi myös vaihdella asiakassuhteen eri vaiheissa; uutta asiakasta voidaan houkutella hyvän tarjouksen avulla, kanta-asiakkaaksi liityttyään hänet sitoutetaan erityisten etujen tai palvelujen kautta. Kilpailukeinoja ja etenkin yrityksen markkinointiviestintää tulisi pohtia myös muiden kohderyhmien kannalta. Tavarantoimittajiin, jälleenmyyjiin ja muihin yhteistyökumppaneihin yhteyden pitäminen on osa yrityksen markkinointia ja sen merkitystä ei voi väheksyä.

Voit nyt siirtyä lukemaan tuotteesta

Päivitetty: 15.10.2015