Termipankki

Markkinointi » Termipankki

B-to-b      Business to business, yritys myy toiselle yritykselle

B-to-c      Business to consumer, yritys myy yksityiselle asiakkalle

Epäsäännölliset vaihtelut      Vaihteluita, joita on vaikea ennustaa. Esimerkiksi äkilliset sään vaihtelut, lakot, luonnonkatastrofit ym.

Erikoistuja      Oman lokeronsa löytänyt, johonkin asiakassegmenttiin erikoistunut yritys

Haastaja      Ärhäkkä mainostaja, nopea myynnin kasvu

Julkinen valta      Valtio ja kunnat, lait, asetukset, säännöt, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan

Jäljittelijä      Ei omaleimainen, saattaa menettää markkinaosuutta

Kausivaihtelut      Kysynnän muuttuminen kellonajan, viikonpäivän tai vuodenajan mukaan.

Kilpailu       Kaikkien toimialalla toimivien yritysten kilpailu siitä, kuka saa myytyä eniten

Kilpailuetu      Asiakkaan kokema paremmuus, perustuu yleensä joko hintaan, laatuun tai mielikuvaan

Kilpailuroolit       Yrityksen asema markkinoilla: markkinajohtaja, haastaja, jäljittelijä tai erikoistuja

Kokonaismarkkinat      Koko se myynti, mitä toimialalla arvioidaan myytävän vuoden aikana. Ks. Myyntipotentiaali.

Kulutus      Toteutunut kysyntä eli ostetut tuotteet

Kulutuskysyntä      Yksityisten asiakkaiden omaan käyttöönsä ostamat tuotteet

Kysyntä      Se määrä tuotteita, jonka asiakkaat haluavat jonain tiettynä ajanjaksona ostaa

Markkinajohtaja      Suurin markkinaosuus, tunnetuin yritys

Markkinaosuus      Yrityksen markkinaosuus % = (yrityksen myynti € / koko alan myynti €) x 100

Markkinat       Kaikki ne asiakkaat, jotka haluavat ostaa yrityksen tuotteita

Muotivaihtelut      Muotitrendien muuttuminen vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita (värit, muotoilu jne.) ihmiset haluavat ostaa. Erityisen voimakkaasti tämä näkyy vaatemarkkinoilla, mutta myös hiusmuotoilussa, meikkaamisessa, sisustuksessa, musiikissa, ravintoloissa, elokuvissa jne. muotivaihtelut vaikuttavat myyntiin voimakkaasti.

Myyntipotentiaali      Koko se myynti, mitä toimialalla arvioidaan myytävän vuoden aikana. Ks. Kokonaismarkkinat.

Suhdannevaihtelut      Taloudellisen kehityksen muutos pitkällä aikavälillä: nousukausi, korkeasuhdanne, laskukausi, lama.

Talouden ja tekniikan kehitys      Talouden kehittyminen vaikuttaa siihen, miten paljon asiakkailla on varaa ostaa erilaisia tuotteita. Matalasuhdanteessa asiakkaat ovat helposti varovaisia, eivätkä osta niin paljoa kuin noususuhdanteessa. Tekniikan kehitys vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita ja palveluita yritykset yleensä voivat tarjota: esimerkiksi älypuhelinten kehittyminen ja yleisyys tekee mahdolliseksi erilaisten mobiilipalveluiden tarjoamisen asiakkaille.

Trendit      Pitkän aikavälin kehityssuunta

Tuotantohyödykkeiden kysyntä      Jonkin muun tuotteen tai palvelun  tuottamista varten ostetut tuotteet

Päivitetty: 05.10.2015