Psykologia: Psyykkinen hyvinvointi työelämässä

Nämä psykologian verkko-opinnot on tarkoitettu kaikille Varian opiskelijoille. Psyykkinen hyvinvointi työelämässä kuuluu yhteisiin tutkinnonosiin (Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen / Psykologia).  Sisällön laajuus on 1-2 osp ja se arvioidaan asteikolla 1-3.

Verkkototeutus on tarkoitus opiskella työssäoppimispaikalla. Sisällössä käsitellään seuraavia teemoja:

  1. Oma psykkinen hyvinvointi
  2. Psyykkinen työhyvinvointi
  3. Psyykkisen työhyvinvoinnin kehittäminen

Jos haluat suorittaa tämän verkkototeutuksen 1 osp:n laajuisena, tee teemoihin 1 ja 2 liittyvät tehtävät.

Jos haluat tehdä verkkototeutuksen 2 osp:n laajuisena, tee myös teeman 3 tehtävät.

 Verkkototeutuksen tavoitteet:

  • Tutustua mielen hyvinvointiin vaikuttaviiin tekijöihin.
  • Oppia tunnistamaan omia psyykkisiä selviytymiskeinoja.
  • Tutustua työhyvinvoinnin käsitteeseen.
  • Oppia tarkastelemaan oman alan työtehtäviä psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Päivitetty: 28.06.2016 - 08:53