Arviointi

Psykologian kurssi - Psyykkinen hyvinvointi työelämässä » Arviointi

Psyykkinen hyvinvointi työelämässä -sisältö arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-3. Arviointi perustuu yhteisten tutkinnonosien psykologian arviointikriteereihin. Opintojakson 1 osp:n laajuisena suorittavat palauttavat teemojen 1 ja 2 tehtävät ja 2 osp:n laajuisena tekevät lisäksi teeman 3 tehtävät.

(www.pixabay.com)

(www.pixabay.com)

 Verkkototeutuksen tavoitteet:

 • Tutustua mielen hyvinvointiin vaikuttaviiin tekijöihin.
 • Oppia tunnistamaan omia psyykkisiä selviytymiskeinoja.
 • Tutustua työhyvinvoinnin käsitteeseen.
 • Oppia tarkastelemaan oman alan työtehtäviä psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Arvioinnin kriteerit:

Tyydyttävä 1

 • opiskelija tunnistaa joitakin omaan psyykkiseen hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä
 • opiskelija tunnistaa joitakin psyykkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työpaikallaan
 • opiskelija on laatinut kehittämisidean työhyvinvoinnin edistämiseksi (2 osp)

 

Hyvä 2

 • opiskelija tietää keinoja ylläpitää psyykkistä hyvinvointiaan
 • opiskelija tunnistaa keskeisiä psyykkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työpaikallaan
 • opiskelija on laatinut realistisen kehittämisidean psyykkisen työhyvinvoinnin edistämiseksi (2 osp)

 

Kiitettävä 3

 • opiskelija tiedostaa omaan jaksamiseensa ja hyvinvointiin vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä sekä osaa vaikuttaa niihin jaksamistaan edistävällä tavalla
 • opiskelija tunnistaa monipuolisesti psyykkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työpaikallaan
 • opiskelija on laatinut realistisen, ajankohtaisen ja monipuolisen kehittämisidean työhyvinvoinnin edistämiseksi (2 osp)

 

Arvioinnin kohteita ovat verkkototeutuksen oppimistehtävät, opiskelijan itsearviointi ja mahdollisesti työpaikkaohjaajalta saatu palaute.

Psykologian osaamistavoitteet ja arvioinnin kriteerit löytyvät Opintopolusta: ePerusteet: Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen: Psykologia.

Palauta itsearviointitesti opintojakson päättyessä Fronter- huoneen Psyykkinen hyvinvointi työelämässä palautuskansioon.

Päivitetty: 28.09.2017