OPETTAJALLE

Psykologian kurssi - Psyykkinen hyvinvointi työelämässä » OPETTAJALLE

Psyykkinen hyvinvointi työelämässä -verkkototeutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija hyvinvoinnin käsitteisiin ja työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Tärkeää ovat opiskelijan omat ajatukset, dokumentointi ja reflektointi. Olennaista on lisäksi kannustaa opiskelijaa huomaamaan pienetkin tai itsestä mitättömiltä tuntuvat työssäoppimispaikalla tapahtuvat stressi-/kuormitustekijät ja löytämään syyt, miten opiskelija voisi omalta osaltaan vähentää psyykkistä kuormitusta. Työssäoppimisjakson ei kuuluisi olla kenenkään opiskelijan kohdalla vaikeaa tai haasteellista, vaan päinvastaisesti elämäniloa ja tulevaisuudenuskoa lisäävää aikaa.

Verkkototeutuksen tehtävät suoritetaan työssäoppimisjakson aikana, mieluiten toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tehtävät on suunniteltu siten että sisältö on mahdollista suorittaa pääosin itsenäisesti. Opiskelija saa tarvittaessa opettajan ohjausta.

Teemojen 1 ja 2 tehtävät ovat yhteensä yhden (1) osaamispisteen laajuisia. Teeman 3 tehtävät yhdistettynä edellisiin tekee sisällöstä kahden (2) osaamispisteen laajuisen. Työssäoppimisen lopuksi täytetään lisäksi itsearviointitesti, joka palautetaan opettajalle. Verkkototeutus arvioidaan asteikolla 1-3. Lisätietoja arvioinnista löytyy Arviointiohjeet -kohdasta.

Ennen työssäoppimisjakson alkua opettajan on hyvä pitää yhteinen aloitustilaisuus, jossa hän esittelee Verkkovarian sivuilta löytyvän toteutuksen tehtävineen, varmistaa opiskelijoiden Gmail-tunnukset salasanoineen, ohjaa blogin käytössä, luo Fronteriin tai muuhun valittuun oppimisalustaan palautuskansiot sekä kerää osallistujien ja työssäoppimispaikkojen yhteystiedot. Opettaja antaa lisäksi omat yhteystietonsa opiskelijoille. Alkutapaaminen on suositeltavaa ja siihen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Päivitetty: 28.06.2016