3.1 Kehittämisidea

Psykologian kurssi - Psyykkinen hyvinvointi työelämässä » 3.1 Kehittämisidea

Valitse joku psyykkistä työhyvinvointia uhkaavista tekijöistä (katso edellinen tehtävä) ja suunnittele kehittämisidea, jolla tilannetta voidaan parantaa työssäoppimispaikallasi.

Voit tehdä tämän tehtävän halutessasi myös 2-3 henkilön ryhmätyönä samaan aikaan työssäoppimassa olevien kanssa.

Tämä tehtävä palautetaan blogiin, joten muista vaitiolovelvollisuus äläkä mainitse työssäoppimispaikkaasi tai työkavereidesi/asiakkaiden nimiä. Älä myöskään kuvaa työssäoppimispaikkaa niin yksityiskohtaisesti, että se on tunnistettavissa.

a) Kerro blogin kommenttikentässä kehittämisideastasi alla olevien kysymysten avulla. Voit esitellä kehittämisideasi kirjoitetulla raportilla, kuvien, videoiden, miellekartan tms. avulla. Jos raportti on muussa muodossa kuin tekstinä, palauta se linkin avulla.

- Mikä on ongelma?
- Miten se vaikuttaa hyvinvointiin?
- Miten tilannetta voitaisiin muuttaa?
- Ketkä olisivat mukana? Mitä esimies voisi tehdä toisin? Mitä työntekijät voisivat tehdä toisin?
- Mitä muutoksia se vaatisi työtehtävissä tai työtiloissa?
- Missä aikataulussa muutos olisi mahdollista tehdä?
- Miten voidaan innostaa muutokseen?
- Miten muutos saataisiin pysyväksi?
- Mitä muita asioita muutoksessa pitäisi huomioida?

b) Esittele kehittämisideasi työpaikallasi työpaikkaohjaajallesi / työkavereillesi / esimiehellesi ja kirjoita blogiin kehittämisidean esittelyn päätteeksi saamastasi palautteesta.

c) Lue muiden opiskelijoiden kehittämisideat blogista ja kommentoi kahta ideaa perustellen vastauksesi. Kerro, mikä kehittämisideassa oli mielestäsi hyvää ja tekisitkö mahdollisesti jotain eri tavalla.

Toivottavasti ideasi saadaan myös toteutetuksi.

Päivitetty: 04.12.2015