2.1 Psyykkinen työhyvinvointi

Psykologian kurssi - Psyykkinen hyvinvointi työelämässä » 2.1 Psyykkinen työhyvinvointi

Tämän teeman tarkoituksena on auttaa sinua huomaamaan psyykkiseen työhyvinvointiin vaikuttavia asioita tulevassa ammatissasi sekä auttaa sinua havaitsemaan psykososiaaliseen työhyvinvointiin vaikuttavia asioita nykyisellä työpaikallasi. Tavoitteena on myös herättää näistä asioista keskustelua työyhteisössä ja rohkaista sinua aktiivisesti vaikuttamaan omaan ja koko työyhteisön hyvinvointiin. Nämä tehtävät julkaistaan blogiin, joten muista vaitiolovelvollisuus eli älä mainitse työpaikkasi tai työntekijöiden/asiakkaiden nimiä. Äläkä kuvaa työpaikkaa niin yksityiskohtaisesti, että se olisi tunnistettavissa.

a) Hanki tietoa työhyvinvoinnista alla olevien ohjeiden mukaan. Palauta lopuksi yhteenveto blogiin.

1.Etsi tietoa yleisesti työhyvinvoinnista.

2. Etsi tietoa vielä tarkemmin psyykkisestä työhyvinvoinnista. Psyykkisestä työhyvinvoinnista voit lukea esimerkiksi täältä.

3. Haastattele tehtävää varten myös työpaikkaohjaajasi ja/tai työkavereitasi /esimiestäsi.

4. Hyödynnä lisäksi omia havaintojasi ja kokemuksiasi tulevasta ammatistasi ja työssäoppimisjaksoistasi.

Esittele blogin komenttikenttässä lyhyesti työpaikkasi ja työtehtäväsi. Kerro sitten perustellen, mitä työhyvinvointi tarkoittaa juuri sinun työpaikallasi. Lopuksi kuvaile työpaikkaa psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Kerro esimerkein, mitkä asiat vaikuttavat siellä  psyykkiseen työhyvinvointiin ja miten ne näkyvät työyhteisössä ja työtehtävissä.

Voit hyödyntää alla olevaa listaa ja tehdä kuvauksen haluamallasi tavalla, esimerkiksi kirjoitettuna, piirrettynä, valokuvin, videona, sarjakuvana jne. Merkitse käyttämäsi lähteet.

TYÖYHTEISÖ
ilmapiiri, vuorovaikutus, tiedonkulku, työkaverit, esimiestyö/johtaminen, yhteistyö, palaute, arvostus, tasa-arvoinen kohtelu, kiusaaminen/syrjintä
TYÖTEHTÄVÄT
tehtävien vaativuus, työmäärä, tavoitteet, monipuolisuus, mielekkyys, vastuu, muutokset, työajat, vaikutusmahdollisuudet
TYÖYMPÄRISTÖ
viihtyvyys, turvallisuus

b)  Lue muiden opiskelijoiden kuvaukset blogin kommenteista ja kommentoi kahta perustellen vastauksesi. Kerro, mikä psyykkisen työhyvinvoinnin kuvauksessa oli onnistunutta/mielenkiintoista ja mihin asioihin vielä kiinnittäisit itse huomiota.

Päivitetty: 28.06.2016