Opiskeluprosessi

Psykologian kurssi - Psyykkinen hyvinvointi työelämässä » Opiskeluprosessi

Nämä psykologian verkko-opinnot on tarkoitettu kaikille Varian opiskelijoille. Psyykkinen hyvinvointi työelämässä kuuluu yhteisiin tutkinnonosiin (Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen / Psykologia).  Opintojakson laajuus on 1-2 osp ja se arvioidaan asteikolla 1-3.

Verkkototeutus on tarkoitus opiskella työssäoppimispaikalla. Sisällössä käsitellään seuraavia teemoja:

  1. Oma psyykkinen hyvinvointi
  2. Psyykkinen työhyvinvointi
  3. Psyykkisen työhyvinvoinnin kehittäminen

Jos haluat suorittaa tämän verkkototeutuksen 1 osp:n laajuisena, tee teemoihin 1 ja 2 liittyvät tehtävät.

Jos haluat tehdä verkkototeutuksen 2 osp:n laajuisena, tee myös teeman 3 tehtävät.

(www.pixabay.com)

(www.pixabay.com)

ETENEMINEN

Alkutapaaminen

Verkkototeutuksen alussa on alkutapaaminen opettajan ja opiskelijoiden kesken. Tapaamisessa annetaan ohjeet verkkototeutuksen opiskeluun. Alkutapaamisessa myös tutustutaan blogin käyttöön opetuksessa ja luodaan siihen tarvittavat Gmail-tunnukset ja tarkistetaan somelupa. Tapaamisessa luodaan myös palautuskansiot Fronteriin tai muulle valitulle oppimisalustalle sinne palautettaville tehtäville.  Opiskelijoille annetaan opettajan yhteystiedot ja opettajalle työpaikan ja opiskelijan tiedot. Tapaamisessa voidaan myös sopia pienryhmistä kehittämistehtävän tekemiseksi. Alkutapaaminen ei ole välttämätön, mutta se on suositeltava.

Työssäoppimisen aikana

Teeman 1 tehtävät tehdään heti työssäoppimisjakson alussa.

Teeman 2 tehtävä kannattaa tehdä vasta kun työpaikka on tullut tutuksi.

Teeman 3 tehtävä on tarkoitus tehdä työssäoppimisjakson lopulla. (Teema 3 tehdään, jos suorittaa opinnot 2 osp:n laajuisena.)

Opiskelun päätteeksi täytetään vielä itsearviointilomake, joka palautetaan opettajalle.

Verkkototeutusta ohjaava opettaja ohjaa ja neuvoo tehtävien tekemisessä tarvittaessa.

Toivomme sinulta antoisaa ja hyvinvointiasi lisäävää työssäoppimisjaksoa!

YHTEYSTIEDOT

Verkkototeutuksen opettajat:

Marianne Mölsä (marianne.molsa@eduvantaa.fi) p. 050 312 1886

Maija Knutti (maija.knutti@eduvantaa.fi) p. 040 503 4770

Ota yhteys opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jos et tavoita opettajia.

Päivitetty: 12.10.2016