Arviointi

Muottityöt » Arviointi

Verkkototeutuksen opiskelussa vaaditaan:
- Kaikkien tehtävien tekeminen blogiin. Tärkeintä tehtävissä on valokuvaus! Lisäksi vaaditaan kuvia täydentävää ja selittävää tekstiä. Mikäli tekstin kirjoittaminen tuntuu vaikealta, voit myös sanella vastauksesi ja liittää äänitiedoston/videon blogiin.
- Muiden opiskelijoiden blogien kommentointi. Käy antamassa rakentavaa palautetta toisten tehtävistä. Esim:

- Ymmärsitkö, mitä ollaan tekemässä?
- Jäikö jokin asia epäselväksi?
- Mikä on mielestäsi hyvin toteutettu?
- Miten vastaava kohde on omalla työpaikallasi toteutettu?

Muottityöt -tutkinnon osa opiskellaan ja suoritetaan pääasiassa työssäoppimispaikalla, työssäoppimisjakson aikana.

Nämä verkossa tehtävät opinnot tukevat työssäoppimistasi ja perehdyttävät sinua tarkemmin muottitöihin. Verkkototeutuksen tavoitteena on soveltaa oppimaasi käytäntöön ja tuoda käytännönläheistä näkökulmaa muottitöiden opiskeluun.

Kun hallitset ammattitaitovaatimukset, pääset antamaan Muottitöiden näyttöä.

Ammattitaitovaatimukset ovat:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä pysty- ja vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä
 • tehdä muottityöhön liittyviä mittaustöitä
 • purkaa muotteja
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen sisältäen muotin sidonnan ja tuennan
 • käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

 

Näyttö

Muottityöt -tutkinnonosa arvioidaan työssäoppimispaikalla annettavalla näytöllä. Näyttö arvioidaan asteikolla Tyydyttävä 1 - Kiitettävä 3.

Näytön arviointi toteutetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä riittävän kattavasti osoittaa, täydennetään näyttöä haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

Lisätietoja opintojen arvioinnista löytyy opetussuunnitelmasta:
Opintopolku, ePerusteet: Muottityöt

Päivitetty: 16.06.2016