Teknisen piirrustuksen perusteet

Tervetuloa Varian Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutukseen

Tässä verkkototeutuksessa opiskellaan teknisen piirustuksen perusteita mahdollisimman omatoimisesti tieto- ja viestintätekniikan apuvälineitä hyväksi käyttäen. Monimuoto-opetuksessa pääpaino on itsenäisessä työskentelyssä, jota tuetaan viikoittaisilla verkko-ohjaustapaamisilla. Toteutuksen aikana on myös mahdollista tulla tekemään harjoituksia ohjatusti oppilaitoksen ATK-luokkaan ennalta sovittuina aikoina.

Verkkototeutus on mahdollista suorittaa myös työssäoppimisen aikana.

Tämän verkkototeutuksen paras suoritusajankohta on mahdollisimman pian opintojen alettua, jolloin toteutuksen aikana opittuja asioita pääsee syventämään mahdollisimman nopeasti työsalissa. Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutus on osa Levytöiden ja hitsauksen perusteet -tutkinnon osaa.

Päivitetty: 16.06.2016 - 13:46