ETUSIVU

Tervetuloa Varian Teknisen piirustuksen perusteet verkko-kurssille!

Teknisen piirustuksen perusteet – verkkokurssin aikana on tarkoitus opiskella teknisen piirustuksen perusteita mahdollisimman omatoimisesti tieto- ja viestintätekniikan apuvälineitä hyväksi käyttäen. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, missä pääpaino on itsenäisessä työskentelyssä ja sitä tuetaan viikoittaisilla verkko-ohjaus sessioilla. Kurssiin aikana on myös mahdollista tulla tekemään kurssin harjoituksia ohjatusti oppilaitoksen ATK- luokkaan sovittuina aikoina.

Tämän verkkokurssin paras suoritusajankohta on mahdollisimman pian opintojen alettua, jolloin kurssillä opittuja asioita pääsee heti syventämään työsalissa tapahtuvissa oppimistilanteissa. Teknisen piirustuksen perusteet -verkkokurssi on osa Levytöiden ja hitsauksen perusteet- tutkinnon osaa.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • lukea levykappaleiden työpiirustuksia, hahmottaa kappaleen kuvannoista ja ymmärtää mitoitusmekinnät ja tavalliset hitsausmerkinnät.
  • piirtää kuvantoja yksinkertaisista levyosista, osaa projektioiden käännöt sekä osaa piirtää leikkauskuvantoja ja mitoittaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *