1. Viikko

Teknisen piirustuksen perusteet » 1. Viikko

Aloitus (2 - 4h)

 • Esittäydytään ja kirjataan opiskelijat toteutuksen osallistujiksi, mikäli ilmoittautuminen ei ole onnistunut.
 • Käydään läpi tarvittavat työkalut ja sovitaan käytettävät ohjelmistot.
 • Sovitaan harjoitustöiden palautustavat ja -aikataulut.
 • Sovitaan verkko-ohjausajat sekä käydään läpi harjoitustyöt ja niiden ohjeistukset.
 • Luodaan tarvittavat tunnukset, jos niitä tarvitaan ja tarpeen mukaan käydään läpi tarvittavia työkaluja.
 • Perustetaan blogit ja lisätään opiskelijoiden blogien linkit Teknisen piirustuksen perusteet -emäblogiin.
 • Sovitaan aikataulut verkko-ohjausajoille ja katsotaan ressuvariasta ajankohdat ja luokat, jolloin harjoituksia voi halutessaan saapua tekemään oppilaitoksen ATK-luokkaan.

 

1. viikko

 • Lataa ja asenna omalle kotitietokoneelle tarvittavat ohjelmistot.
 • Opiskele omatoimisesti käytettäväksi sovitun 3D- suunnitteluohjelmiston käyttöä ohjelmiston omien opastusohjeiden (tutorials) avulla tai etsimällä tarvitsemasi tiedot ja taidot muista lähteistä.
 • Käy läpi ainakin luonnostelu- ja mallin teko-ohjeet (Sketch, Part) sekä pidä näiden pohjalta blogia siten, että otat ainakin yhden kuvakaappauksen (screenshot) opastusohjesarjasta, liität sen blogiin ja kuvaat mitä kuvassa ollaan tekemässä ja miksi halusit nostaa juuri tämän kohdan esille.
 • Käy kommentoimassa ainakin yhden muun opiskelijan blogia. 

Päivitetty: 16.06.2016