5. Viikko

Teknisen piirustuksen perusteet » 5. Viikko

5. viikon asiat

Palauta mieleesi tai opiskele suunnitteluohjelmiston ohutlevy-työkalun käyttö katsomalla opastusohjeet uudelleen tai muulla vastaavalla tavalla. Mikäli nostokoukun työpiirustukset eivät vielä ole valmiina, tee ne ensin valmiiksi ennen kuin aloitat uuden suunnitteluhaasteen.

Suunnitteluhaaste 2 - Savustuslaatikko

Savustuslaatikko-osien mallinnus
Mallinna savustuslaatikon osat käyttäen suunnitteluohjelmiston ohutlevymallinnusominaisuutta sekä soveltaen aikaisemmin oppimiasi asioita.

Lataa savustuslaatikon ja se osien piirustukset täältä.

Savustuslaatikon osien mallintamisen voi halutessaan tehdä parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Tällainen työskentelytapa olisi jopa suotavaa, sillä silloin oppii useampia tapoja tehdä sama asia.

Ennen mallinnuksen aloittamista kannattaa luoda savustuslaatikolle oma projekti aivan kuin nostokoukullekin.

Kirjaa blogiisi osien mallinnuksen vaiheet kuvankaappausten kera ja käy kommentoimassa muiden opiskelijoiden blogeja. Muistathan, että blogien kommenteissa voi esittää myös kysymyksiä blogin pitäjälle vaikka erilaisista mallinnustekniikoista.

Mikäli päätitte toteuttaa mallien tekemisen pari- tai ryhmätyönä, kirjaa blogiisi myös suunnitteluryhmän henkilöt sekä kuvan/kuvien kuvauksiin kuka osan on mallintanut ja miksi halusit nostaa esille juuri nämä asiat hänen mallintamastaan osasta. 

Savustuslaatikko - J.Saari 20§5
Savustuslaatikko - J.Saari 20§5

Päivitetty: 16.06.2016