7. Viikko

Teknisen piirustuksen perusteet » 7. Viikko

7. viikon asiat

Tällä viikolla on tarkoitus saattaa loppuun ja viimeistellä suunnitteluhaasteiden mallit, kokoonpanot ja työpiirustukset sekä tehdä opettajan mahdollisesti esittämät korjausehdotukset ja -kehotukset.

Vastaa Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutusta koskevaan palautekyselyyn.

Ota blogikirjoituksessasi kantaa Teknisen piirutuksen perusteet -verkkototeutuksen sisältöön ja toteutukseen sekä omaan toimintaasi suorittaessasi verkkototeutusta ja siihen liittyviä tehtäviä. Minkälaisia ajatuksia heräsi tehtäviä tehdessäsi? Mitkä ovat verkkototeutuksen toteutuneet oppisisällöt? Heräsikö kiinnostus johonkin asiaan verkkototeutuksen aikana? Jäitkö miettimään jotain erityistä aiheeseen liittyen? Koetko saavuttaneesi verkkototeutuksen osaamistavoitteet? Opitko/ymmärsitkö jotain uutta liittyen oman ammattialasi muihin työtehtäviin liittyvää verkkototeutuksen aikana?

Päivitetty: 18.09.2015