Opiskeluprosessi

Teknisen piirustuksen perusteet » Opiskeluprosessi

Teknisen piirustuksen perusteet -verkkototeutus opiskellaan pääsiassa itsenäisesti. Opiskelu aloitetaan lähiopetustunnilla, jonne on tärkeää osallistua ja saapua ajoissa paikalle. Lähiopetustunnilla esitellään toteutuksen suorittamiseen tarvittavat työkalut sekä sovitaan toteutuksessa käytettävät ohjelmistot ja harjoitustöiden palautustavat. Samalla sovitaan verkko-ohjausajat, käydään läpi tehtävät ja ohjeet sekä tutustutaan toisiimme.

Harjoitustehtävät ja niiden aikataulu löytyvät tältä sivustolta jaettuna viikon mittaisiin jaksoihin. Varsinaisten suunnittelu- ja piirustustehtävien lisäksi jokainen opiskelija pitää toteutuksen aikana julkista portfoliotyyppistä blogia sekä käy lukemassa ja kommentoimassa muiden toteutukseen osallistuvien blogeja. Blogin tarkoituksena on tehdä näkyväksi omaa oppimisen prosessia ja oppimistuloksia sekä vertaisoppia muilta toteutukseen osallistuvilta lukemalla ja kommentoimalla heidän blogejaan. Opiskelijoiden blogien osoitteet kootaan verkkototeutuksen emäblogiin, jonka kautta myös pääsee helposti kommentoimaan muiden osallistujien blogeja.

Blogien kommentointiin riittää yksi kommentti per viikko siten, että joka kerralla käydään kommentoimassa eri henkilön blogipäivitystä. Huomaa, että kommentti voi olla myös parannus, korjausehdotus tai kysymys blogikirjoittajalle tai vastaus blogikirjoittajan esittämään kysymykseen. Kommentista tulee käydä ilmi miksi olet kommentoinut juuri tätä blogipäivitystä. Onko kyseessä jokin asia minkä olet tai olisit tehnyt toisin? Onko jokin asia tehty mielestäsi paremmin tai helpommin kuin oma tyylisi? Näkyykö päivitykseen liitetyissä kuvissa virheitä tai puutteita? 

Mikäli tehtävässä ei toisin mainita, blogiin lisätään kuvakaappaus (Screenshot) jokaisen harjoituksen jokaisesta työvaiheesta (Sketch, Model, Drawing). Blogiin kuvataan mitä kuvassa ollaan tekemässä ja miksi halusit nostaa juuri tämän kohdan esille portfolioonsa.

Blogit tulee olla päivitettynä ja kommentoituna kyseisen viikon osalta viimeistään seuraavaan maanantaihin mennessä.

Jokaisella osallistuvalla opiskelijalla tulisi olla käytössään internetyhteydellä varustettu tietokone sekä kuuloke-mikrofoni -yhdistelmä (Headset). Mikäli näin ei ole, ole yhteydessä toteutusta ohjaavaan opettajaan ja sovi vaihtoehtoisista menettelytavoista. 

Halutessasi opiskella Teknisen piirustuksen perusteet-  opintojakson sisältöjä ota yhteys vastaavaan opettajaan. Yhteystiedot ovat: 

Janne Saari
Tuntiopettaja
Kone- ja metalliala
GSM. +358(0)40 844 9966 
sähköposti: janne.saari@eduvantaa.fi 

Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin.

Päivitetty: 16.06.2016