Arviointi

Ulkoverhous ja kattotyöt » Arviointi

Verkko-opintojen opiskelussa vaaditaan:
- kaikkien Fronterissa olevien teoriatehtävien tekeminen
- työselosteen tekeminen. Tärkeintä tehtävässä on valokuvaus! Lisäksi vaaditaan kuvia täydentävää ja selittävää tekstiä. Mikäli tekstin kirjoittaminen tuntuu vaikealta, voit myös sanella vastauksesi ja liittää äänitiedoston/videon palautukseen.

Kun olet saavuttanut ammattitaitovaatimukset, pääset antamaan Ulkoverhous- ja kattotöiden näyttöä.

Näyttö

Ulkoverhous- ja kattotyöt -tutkinnonosa arvioidaan työssäoppimispaikalla annettavalla näytöllä. Näyttö arvioidaan asteikolla Tyydyttävä 1 - Kiitettävä 3.

Näytön arviointi toteutetaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Mikäli tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä riittävän kattavasti osoittaa, täydennetään näyttöä haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

Lisätietoja opintojen arvioinnista löytyy opetussuunnitelmasta:
ePerusteet: Rakennusalan perustutkinto, Ulkoverhous ja kattotyöt

Päivitetty: 10.04.2017