Opiskeluprosessi

Turvallisesti työssäoppimassa » Opiskeluprosessi

OPISKELIJALLE

Kaikki tämän verkkototeutuksen tehtävät on tarkoitus tehdä pareittain tai pienissä ryhmissä. Tehtävien tuotokset esitellään ryhmälle ja tuotoksista keskustellaan opettajan/ryhmänohjaajan/työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan opettajan kanssa. Valmiit tuotokset tallennetaan, jotta niihin voidaan palata, kun Työturvallisuusopasta käsitellään uudelleen. Sähköisille materiaaleille hyvä tallennuspaikka on ryhmän yhteinen tallennuskansio joko Fronterissa, OneDrivessa, Google Drivessa tai muussa soveltuvassa opettajan kanssa sovitussa tallennuspaikassa. Manuaaliset materiaalit on hyvä laittaa näkyvälle paikalle, kuten luokan seinä tai muu opettajan kanssa yhteisesti sovittu tila. Työturvallisuusoppaaseen on tarkoitus palata ennen jokaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa ja aina, kun tarvetta ilmenee.

Antoisia oppimishetkiä!

Halutessasi opiskella Turvallisesti työssäoppimaan -verkkototeutusta, ota yhteys vastaavaan opettajaan. Yhteystiedot ovat:

Janne Saari
Tuntiopettaja
Kone- ja metalliala
GSM. +358(0)40 844 9966
sähköposti: janne.saari@eduvantaa.fi

Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin.

Päivitetty: 05.04.2016