Opettajalle

Turvallisesti työssäoppimassa » Opettajalle

OPETTAJALLE

Tämä verkkomateriaali on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Vantaan ammattiopisto Varian julkaiseman Työturvallisuusoppaan kanssa. Verkkomateriaalin tehtävien tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa perehtymään alansa työturvallisuuskäytäntöihin ja kehittämään ajatus- ja toimintamalliaan työturvallisuusmyönteiseksi.

Tämän verkkomateriaalin tehtävät on suunniteltu käytettäväksi kaikilla Vantaan ammattiopisto Varian opetusaloilla ja kaikissa perustutkinnoissa, joten tehtävien sisältö ja laajuus saattavat vaihdella opetusalojen ja perustutkintojen mukaan. Tehtävät tehdään pareittain tai pienryhmissä ja tuotokset esitellään ryhmälle yhteisen keskustelun pohjaksi.

Jos Sinulla ei ole Työturvallisuusopasta käytettävissäsi, voit ladata sen täältä

Työturvallisuusoppaan sisältöön on tarkoitus palata ainakin ennen jokaista työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoa; tarvittaessa useamminkin. Opiskelijoiden tuottamat materiaalit suositellaan tallennettavan, jotta niihin voidaan palata, kun Työturvallisuusopasta käsitellään uudelleen. Sähköisille materiaaleille hyvä tallennuspaikka on ryhmän yhteinen tallennuskansio joko Onedrivessa tai Google drivessa. Manuaaliset materiaalit on hyvä laittaa näkyvälle paikalle, kuten luokan seinä tai muu yhteisesti sovittu tila.

Kun Työturvallisuusoppaaseen ja sen tehtäviin palataan, on syytä jakaa parit ja ryhmät tekemään tehtäviä eri näkökulmasta kuin edellisellä kerralla. Parien ja ryhmien esitellessä tuotoksiaan, on hyvä verrata aikaisempaa/aikaisempia tuotoksia nykyisiin tuotoksiin ja arvioida opiskelijoiden kanssa mikä/mitkä asiat ovat muuttuneet edellisestä kerrasta. Arvioinnissa huomioidaan mm. ovatko muutokset tapahtuneet opiskelijan ajattelumaailmassa, toimintaympäristön muutoksena korjaus-/kehittämistoiminnan seurauksena vai aiemman työskentelyn tuotosten täydentämisenä.

Päivitetty: 11.02.2016