Vastuut ja velvollisuudet

Turvallisesti työssäoppimassa » Vastuut ja velvollisuudet

VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Jakautukaa kolmeen (3) ryhmään. Selvittäkää ryhmässä Työturvallisuusoppaan avulla mitkä lait ja asetukset ensisijaisesti liittyvät/vaikuttavat opiskelijan työturvallisuuteen oppilaitoksessa tai työpaikalla. Koostakaa lakien ja asetusten työturvallisuuteen liittyvät pääkohdat visuaalisesti, kuten kuvin, videoin, piirroksin, näytelmänä siten, että

  • ensimmäinen ryhmä koostaa pääkohdat koulutuksen järjestäjän näkökulmasta,
  • toinen ryhmä työpaikan näkökulmasta ja
  • kolmas ryhmä opiskelijan ja opettajan näkökulmasta.

Esitelkää tuotoksenne muille ryhmille.

Päivitetty: 24.07.2016