Säännökset

Turvallisesti työssäoppimassa » Säännökset

SÄÄNNÖKSET

Kielletyt työt

Selvittäkää pareittain Työturvallisuusopasta apuna käyttäen, mitkä ovat nuoria työntekijöitä (16-17 vuotta) koskevat kielletyt työt.  Jos jokin kielletyistä töistä kuuluu omaan opiskelualaasi, tehkää parisi kanssa valitsemastanne kielletystä työstä pantomiini -esitys. Muu ryhmä pyrkii arvaamaan, mitä kiellettyä työtä esitätte.

Vaaralliset työt

Selvittäkää pareittain tai pienissä ryhmissä Työturvallisuusopasta apuna käyttäen mitkä ovat nuorille työntekijöille (16 - 17 vuotta) määritellyt vaaralliset työt. Jos oma opiskelualasi kuuluu vaarallisten töiden listalle, laatikaa parisi/ryhmäsi kanssa ilmoitus ILMOITUS Nuorten työntekijäin käyttämisestä vaarallisiin töihin -linkin takaa löytyvällä lomakkeella. Täyttäkää lomake siten, että oppilaitos olisi työnantajanne. Pyrkikää jakamaan ryhmä siten, että em. ilmoitus täytettäisiin mahdollisimman monen tutkintonimikkeen eri työtehtävän näkökulmasta oman osaamisalan sisällä. Selvittäkää myös millä tavoin nuorten työaikaa koskevat säädökset liittyvät vaarallisiin töihin.

Kysykää tarvittaessa opettajalta neuvoa! Esitelkää ilmoituksenne muulle ryhmälle.

Päivitetty: 24.07.2016