Perehdytys

Turvallisesti työssäoppimassa » Perehdytys

PEREHDYTYS VAI EREHDYTYS?!

Olette saaneet työparisi kanssa tehtäväksi perehdyttää uuden työntekijän yritykseenne. Kuvatkaa video tai tehkää tekstitetty SlideShow oman alanne työtilojen perehdytyskierroksesta käyttäen apuna Työturvallisuusoppaan Työturvallisuuden perehdytyksen muistilista opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle -liitettä. Nostakaa esille kolme (3) mielestänne tärkeintä perehdytykseen liittyvää asiaa tekemällä esitykseenne niistä Näin - Ei näin vastakkainasettelu.

Näyttäkää esitys ryhmällenne ja ottakaa ryhmänä sen jälkeen kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Oliko perehdytys riittävä?
  • Jäikö perehdytyksestä jotain puuttumaan?
  • Mikä perehdytyksessä oli hyvää?
  • Onko teidät perehdytetty tullessanne oppilaitokseen/uuteen työpaikkaan?
  • Oliko saamanne perehdytys riittävä?

Päivitetty: 24.07.2016