Vaatteet on mun aatteet – Työ- ja suojavaatetus

Turvallisesti työssäoppimassa » Vaatteet on mun aatteet – Työ- ja suojavaatetus

TYÖ- JA SUOJAVAATTEET

Ottakaa pareittain selvää minkälaisia työ- ja/tai suojavaatteita omalla opiskeluallanne tarvitaan. Selvittäkää ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä alasi työ-/suojavaatekokonaisuuteen kuuluu?
 • Mitä mahdollisia erityisominaisuuksia alasi työ-/suojavaatekokonaisuuteen kuuluu?
 • Minkälaiset ovat alasi hyvät työ-/suojavaatteet?
 • Miksi alallasi tarvitaan työ-/suojavaatteita?
 • Minkälainen on alallasi noudatettava pukeutumiskoodi?
 • Missä ja milloin alasi pukeutumiskoodia noudatetaan?
 • Mitä mahdollisesti alasi työ-/suojavaatetuksessa ei saa olla?
 • Miksi em. on kiellettyä?

HENKILÖSUOJAIMET

Ottakaa pareittain selvää tarvitaanko opiskelualallanne työ- ja suojavaatteiden lisäksi henkilösuojaimia. Jos tarvitaan, selvittäkää ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä henkilösuojaimia alallanne tarvitaan?
 • Miksi em. henkilösuojaimia tarvitaan?
 • Mitkä ovat mahdollisesti tarvittavien henkilösuojaimien erityisominaisuudet?
 • Mikä on mahdollisesti tarvittavien henkilösuojaimien uusimistarve?
 • Milloin em. suojaimet tulee uusia?
 • Mitä henkilökohtaisissa suojaimissa ei saa olla?
 • Miksi em. asiat ovat kiellettyjä?

Kun edellä mainitut asiat on selvitetty, esitelkää pareittain muulle ryhmälle omat työ-/suojavaatteet muotinäytöstyyliin joko ryhmän edessä tai videoituna. Toinen juontaa toisen lavalle ja esittelee työ-/suojavaatekokoneisuuden esittäen mahdollisimman monta edellä kuvatunlaista työ-/suojavaatteiden ja henkilösuojainten ominaisuutta. Työ-/suojavaatekokonaisuudet esitellään vuorotellen. Jokaisen esityksen jälkeen keskustellaan kuinka esitelty työ-/suojavaatekokonaisuus vastaa vaatimuksia ja mitä mahdollisesti pitäisi muuttaa/korjata.

Päivitetty: 24.07.2016