Kortit ja passit

Turvallisesti työssäoppimassa » Kortit ja passit

KORTIT JA PASSIT

Keskustelkaa oman alanne opettajien kanssa tai selvittäkää muuten mitä kortteja ja passeja tarvitaan opiskelemallanne alalla. Kun kaikki tarvittavat passit ja kortit ovat tiedossa, jakautukaa niin moneen ryhmään kuin tarvittavia kortteja ja passeja on. Jokaiselle ryhmälle arvotaan oma kortti tai passi, jonka jälkeen ryhmien tulee selvittää omasta kortistaan/passistaan ainakin seuraavat asiat:

 • Mikä kortti/passi on kyseessä ja miltä se näyttää?
 • Mitä kortin/passin haltija on oikeutettu tekemään?
 • Mitkä ovat kortin/passin haltijan velvollisuudet tehdessään em. asioita?
 • Mitkä ovat kortin/passin erityispiirteet?
 • Missä tilanteessa kortin/passin joutuu esittämään?
 • Mihin tarpeeseen kyseinen kortti/passi on tehty?
 • Onko kortti/passi pakollinen?
 • Kuinka kortin/passin voi hankkia?
 • Mistä kortin/passin voi hankkia?
 • Kuinka paljon kortti/passi maksaa?
 • Mikä on kortin/passin voimassaoloaika?

 
Koostakaa kortista/passista esitys, kuten video, slideshow, juliste, jonka avulla esittelette kortin/passin muulle ryhmälle.

Päivitetty: 05.04.2016