Trikoo on riskillä ruma – Riskit ja niiden kartoitus

Turvallisesti työssäoppimassa » Trikoo on riskillä ruma – Riskit ja niiden kartoitus

RISKILLÄ VAI ILMAN - SIINÄ VASTA PULMA?!

Tehkää pienissä ryhmissä työturvallisuuskartoitus omissa työsaleissanne/harjoitusluokissanne/harjoituskeittiöissänne/tms. Jakautukaa siten, että jokaiselle ryhmälle tulee oma työsali/harjoitusluokka/harjoituskeittiö/tms., mistä kartoitus tehdään. Käyttäkää oheista Osastokatselmuksen pohjaa kartoituksenne perustana. Dokumentoikaa löytämänne puutteet ja kehittämiskohteet valokuvin koostaen kartoituksesta slideshow -esitys. Älkää tyytykö esityksessänne toteamaan mahdollisia puutteita, vaan kirjatkaa jokaisen löytämänne puutteen kohdalle korjausehdotus. Esitelkää oman kartoituksenne tulokset muulle ryhmälle. Jos esityksenne aikana havaitaan lisää puutteita/korjausehdotuksia/kehittämiskohteita, lisätkää ne esitykseen.

Päivitetty: 05.04.2016