Toiminta tapaturman sattuessa

Turvallisesti työssäoppimassa » Toiminta tapaturman sattuessa

TOIMINTA TAPATURMAN SATTUESSA

Miettikää pareittain tai pienissä ryhmissä oman alanne työtapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta, joka on sattunut itsellenne tai jonka olette nähneet. Valitkaa niistä yksi (1) ja täyttäkää yhdessä Varian Työturvallisuusoppaan liitteenä oleva Tapaturma-/Vaaratilanneilmoitus koskien em. työtapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta. Esitelkää oma työtapaturma/läheltä piti -tilanne muulle ryhmälle esim. valokuvin, piirroksin, videon tai näytelmän avulla ja keskustelkaa yhdessä tilanteesta. Ottakaa kantaa ainakin seuraaviin asioihin:

  • Oliko tilanne tyypillinen omalle alallenne?
  • Tehtiinkö asiasta Tapaturma-/Vaaratilanneilmoitus?
  • Johtiko ilmoitus toimenpiteisiin?
  • Olisiko tapaturma/läheltä piti -tilanne voitu välttää, jos asiasta olisi tehty ilmoitus aikaisemmin?
  • Kenen tehtävä on tehdä tapaturmasta/läheltä piti -tilanteesta ilmoitus?
  • Mihin ilmoitus tehdään?
  • Miksi on tärkeää tehdä Tapaturma-/Vaaratilanneilmoitus?
  • Miksi on tärkeää tehdä Tapaturma-/Vaaratilanneilmoitus, vaikka tapaturma ei vaatisikaan välitöntä hoitoa?

Päivitetty: 05.04.2016