Opiskelijan vakuutusturva

Turvallisesti työssäoppimassa » Opiskelijan vakuutusturva

OPISKELIJAN VAKUUTUSTURVA

Perehtykää yksilötyöskentelynä opiskelijan vakuutusturvaan Työturvallisuusopasta apuna käyttäen. Etsikää internetistä voimassa olevat tapaturmavakuutuslaki ja opiskelutapaturman korvaamisesta annettu asetus ja tutustukaa niihin. Selvittäkää milloin opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen toimesta ja milloin työnantajan toimesta. Selvittäkää myös mitä tarkoittaa käsite isännänvastuuperiaate. Perehtykää opiskelijoiden vakuutusturvaan ulkomailla suoritettavan työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Kun vakuutusturvaan vaikuttavat asiat ovat selvillä, jakakaa ryhmä viiteen (5) pienryhmään. Käsikirjoittakaa, lavastakaa, näytelkää ja kuvatkaa pienryhmissä uutiskatsaukset omalle alalle tyypillisestä vahinkotapahtumasta siten, että jokaisessa tapahtumassa tulee esille eri korvausvelvollinen; oppilaitoksen vakuutus korvaa, työnantajan vakuutus korvaa, korvaus isännänvastuuperiaatteen mukaisesti, opiskelija korvaa ja ulkomailla tapahtunut vahinko. Arpokaa jokaiselle pienryhmälle yksi vahinkotapahtumista, mutta älkää kertoko muille pienryhmille omaa korvausvelvollistanne. Katsokaa uutiskatsaukset ryhmän kesken. Videon jälkeen muut kuin esiintyjät selvittävät mistä korvausvelvollisuudesta on kyse.

Keskustelkaa tapahtumasta ja pohtikaa ainakin seuraavia asioita:

  • Onko esitetty tapahtuma mahdollinen?
  • Mikä on tapahtuman todennäköisyys?
  • Mitkä syyt johtivat tapahtumaan?
  • Miten tapahtuma olisi ollut estettävissä?

Päivitetty: 24.07.2016