Arviointi

Turvallisesti työssäoppimassa » Arviointi

ARVIOINTI

Tämä verkkototeutus on osa valmentautumista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lisäksi tätä verkkototeutusta voidaan käyttää aloittavien opiskelijoiden yleisenä työturvallisuuteen orientoivana osiona ennen alakohtaisten työturvallisuusasioiden opiskelua.

Tätä verkkosisältöä voidaan käyttää soveltavin osin opetussuunnitelman mukaisesti vain niissä ammatillisissa perustutkinnoissa, joihin erikseen sisältyy työturvallisuuteen liittyviä opintoja.  Verkkosisältöjen opiskelusta Variassa tulee aina ensin sopia alakohtaisesti vastaavan ammattiopettajan kanssa. Opiskelija voi erikseen sovittaessa sisällyttää opinnot erikseen myös vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Osaamisen arviointikriteerit löytyvät aina erikseen jokaisesta tutkinnon osasta.

Päivitetty: 05.04.2016