Koulutusjärjestelmämme

Työpaikkaohjaajakoulutus » Koulutusjärjestelmämme

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu

  • yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta (peruskoulu), jota ennen lapset osallistuvat vuoden kestävään esiopetukseen
  • peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus
  • korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
koulutusjärjestelmä

Päivitetty: 23.05.2017