Ohjaus ja palaute

Työpaikkaohjaajakoulutus » Ohjaus ja palaute

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä toteutettavaa tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Laadukas ohjaus on olennaista opiskelijan ammatitaidon oppimisessa. Työpaikkaohjaaja on keskeisessä roolissa opiskelijoiden oppimisen tukijana. Työpaikkaohjaajan ohjaamistyötä helpottaa, kun hänellä on käytössään tietoa ja välineitä ohjauksensa toteuttamiseen.

Tässä osiossa perehdyt opiskelijan ohjaukseen ja palautteen antamiseen. Teemaan liittyvää materiaalia löydät täältä.

Päivitetty: 22.11.2017