Osaamisen arviointi

Työpaikkaohjaajakoulutus » Osaamisen arviointi

Työpaikkaohjaajat tukevat opiskelijoiden ammatillista kasvua ja kehitystä ohjauksen ja arvioinnin avulla. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy useimmiten näyttö, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteiden tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija.

Seuraavassa tehtävässä perehdyt näytön arviointiin.

 

Päivitetty: 22.11.2017