Koulutusmateriaalia

Työpaikkaohjaajakoulutus » Koulutusmateriaalia

Tähän osioon on koottu tukimateriaalia ohjauksen ja tehtävien teon tueksi teemoittain. Lisäksi Ohjaan. fi -sivustolta löydät ajantasaista tietoa ja materiaalia työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen.

1. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja (tutkintotilaisuuksien suunnittelu

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteet ja sisältö
Työssäoppimisen opas työpaikoille (pdf)
Opas osaamisperusteisuudesta työpaikoille (pdf)
Työpaikkaohjaajan perehdyttäminen työssäoppimiseen ja näyttöihin (pdf)
Opas maahanmuuttajien ohjaamiseen (pdf)
Opas erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen
HOJKS -kortisto erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamiseen
ohjaan.fi

2. Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen antaminen

Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana (pdf)
Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana (pdf)
Valmentaen ja ohjaten, erityisesti oppisopimuskoulutukseen
Osaamisperusteinen toiminta opiskelijan ohjaamisessa
Kannustava palaute
ohjaan.fi

3. Osaamisen arviointi

Arvioinnin opas (pdf)
Arvioinnin kohteiden avaaminen (pdf)
ohjaan.fi

4. Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Alla olevan osaamiskartan avulla voit arvioida ohjausosaamistasi sekä tunnistaa henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämistarpeet ohjaajana.

Työpaikkaohjaajan osaamiskartta
ohjaan.fi

Päivitetty: 28.11.2017