Tutkinnon perusteet

Työpaikkaohjaajakoulutus » Tutkinnon perusteet

Työpaikalla tapahtuva oppiminen  on olennainen osa ammatillista koulutusta.  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteena on, että osa työtaidoista opitaan työtehtävissä. Samalla opitaan käytännössä työelämän pelisääntöjä. Yritykselle työpaikalla tapahtuva oppiminen tarjoaa tilaisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin ja samalla kehittää omaa toimintaansa. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy useimmiten näyttö, jossa opiskelija osoittaa osaamisena käytännön työtehtäviä tekemällä.

Tässä osiossa perehdytään työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun, johon liittyvää materiaalia löydät täältä. Tutustu oman alasi tutkinnon perusteisiin alla olevasta luettelosta sekä äidinkielen ja matematiikan osaamistavoitteisiin. Siirry sen jälkeen tehtävään 1.

Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Hiusalan perustutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkutkinto
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Turvallisuusalan pt 

Yhteiset tutkinnon osat
Äidinkieli (pdf)
Matematiikka (pdf)

 

Päivitetty: 27.11.2017