Opiskeluprosessi

Työssäoppimisen tuki » Opiskeluprosessi

Työssäoppiminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluva työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua opiskelua, jonka laajuus on vähintään 30 osaamispistettä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Tavoitteena on, että työssäoppimisjaksot ovat ammatinhallinnan kehittymisen kannalta riittävän pitkiä. (Opetussuunnitelma oppilaitoksen yhteinen osa, s. 5-6)

Tukea tarvitsevan opiskelijan työssäoppimista ja työllistymistä kannattaa pohtia heti opintojen alussa ja rakentaa suunnitelmaa yhdessä opiskelijan, ryhmänohjaajan, huoltajan, erityisopettajan, opon, työvalmentajan ja mahdollisten opiskelijan kuntoutustahojen kanssa. Keskustelun tarkoituksena on kartoittaa opiskelijan vahvuudet sekä tuen tarve työssäoppimisen aikana. Samalla keskustellaan opiskelijan odotuksista ja mahdollisista peloista työssäoppimisjaksoa ajatellen. Tärkeää on löytää jokaiselle opiskelijalle sopiva työssäoppimispaikka. Työssäoppimista ohjaava opettaja valmentaa sekä opiskelijaa, että työpaikkaa työssäoppimisjaksolle, opastaa, auttaa sekä miettii yhdessä opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa sopivia työtehtäviä. 

Tukea tarvitsevalle opiskelijalle voidaan sopia lyhyempi päivä- tai viikkotyöaika, lisästä työssäoppimista opintojen aikana, siirtää työssäoppimisajankohtaa myöhemmäksi tai aientaa sitä, laatia erilaisia tehtäviä työssäoppimisjaksolle, sopia yhteisten tutkinnon osien (yto) tehtäviä suoritettavaksi työssäoppimisjaksolle sekä etsiä vaihtoehtoisia suoritus- ja arviointitapoja. 

Päivitetty: 29.02.2016