Arviointi

Työssäoppimisen tuki » Arviointi

Opiskelijan aikaisempi osaaminen ja sen hyödyntäminen osana ammattiosaamisen näytön arviointia on huomioitava.  Arvioinnin kohteet ja kriteerit on määriteltävä selkeästi ja ymmärrettävästi. Nämä on käytävä läpi opiskelijan ja työelämän kanssa ennen ammattiosaamisen näyttöä. Opiskelijalla on oikeus saada tukea näytön suorittamisessa tai tehdä se vaikka kokonaan tuetusti. Mikäli opiskelijalle on laadittu mukautettu suunnitelma kokonaan tai osittain, myös arviointiin on laadittava mukautetut arviointikriteerit. 

Päivitetty: 21.02.2016