Työssäoppimassa

Työssäoppimisen tuki » Työssäoppimassa

Ennen työssäoppimista opiskelija

kokki

 • kertaa työelämän pelisääntöjä
 • selvittää kulkuyhteydet ja aikataulut
 • hakee työssäoppimispaikan
 • tutustuminen työpaikkaan ennakkoon ja osallistuu mahdolliseen haastatteluun
 • tutustuminen työvalmentajaan ennalta
 • allekirjoittaa työssäoppimissopimuksen
 • selvittää mikä on näyttö

 

Työssäoppimisen aikana opiskelija

kiinteistöpalvelu

 • pitää yhteyttä ohjaavaan opettajaan
 • täyttää oppimispäiväkirjaa sovitusti ja tekee mahdolliset oppimistehtävät
 • suunnittelee näytön yhdessä ohjaajan ja opettajan kanssa ja suorittaa näytön
 • ilmoittaa poissaoloistaan työssäoppimispaikalle sekä ohjaavalle opettajalle (myös ennalta tiedetyt menot ja kesken päivää lähdöt)
 • on ajoissa paikalla
 • ottaa huomioon muut työyhteisössä (tervehtii, auttaa yms)
 • työn valmistuttua kysyy uutta työtä
 • arvioi työssäoppimisjakson tavoitteiden täyttymistä (Rikasta ja rakasta oppimista, s. 7)

 

Työssäoppimisen jälkeen opiskelija

leipuri-kondiittori

 • osallistuu arviointikeskusteluun
 • arvioi omaa kehittymistään ja oppimistaan
 • hyödyntää saamaansa rakentaa palautetta (tulevaisuudensuunnitelmat, omat vahvuudet, omat kehittämiskohteet)
 • tekee itsearvioinnin palautekeskustelua varten
 • palauttaa oppimispäiväkirjan ja oppimistehtävät

Päivitetty: 24.07.2016